Revista LUMEA ROMÂNEASCĂ

Editată în SUA, pentru românii din Canada, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Rmânia, SUA, Suedia – iunie-iulie 2004

“Lucrarea” – o carte cu mireasma unei Evanghelii

de Cristina Chirvasie

“Lucrarea”. O întrebare fără semn de punctuaţie. Un răspuns fără doar şi fără poate.

Aceasta nu e o carte! Este o tragică secvenţă din apatica mărşăluială în care traversăm această Vale a Suspinelor. Viaţa!”, spune Cornel Constantin Ciomâzgă. O poveste stranie, acută şi dură, născută – din nefericire – din realitatea Golgotei. O dramă ruptă din imaginaţia unei minţi bolnave. Viaţa unei copile căzută pradă dorinţelor acaparatoare, de neînţeles şi de neînchipuit ale unei mame bântuită de un egoism feroce.

Atza, mama Iohannei, şi-a dorit multă vreme să aibă un copil. Când, în sfârşit, Dumnezeu i l-a adus a început să-l iubească cu o dragoste diabolică. Spunea despre Iohanna că e atât de frumoasă încât ar închide-o undeva, să n-o mai vadă nimeni. Copila a crescut. Atzei i s-a părut că s-a împrietenit peste măsură cu un tânăr student la teologie. Şi ce s-a gândit? Să o închidă pentru două-trei zile în grajd, drept pedeapsă. În fapt însă…

Cazul Iohannei a fost un caz de presă. Impresionabil, senzaţional, prezentat la televiziune. Deşi se consumase ca şi caz de presă în 1993, nu reuşeam să scap de el, să mă eliberez. În acel an cred că a apărut primul gând, dar am refuzat sistematic şi cu obstinaţie ideea unei cărţi.” (Cornel Constantin Ciomâzgă)

Dacă ar încerca să cuprindă textul “Lucrării” lui Cornel Constantin Ciomâzgă în canoanele unui gen sau ale unei specii literare bine delimitate, un teoretician al literaturii ar avea de înfruntat dificultăţi insurmontabile şi ar constata, până la urmă, că se află în faţa unei scrieri greu de clasat. Relatare narativă? Fireşte, dar până la un punct. Teorie filozofică? Analiză psihologică? Efuziune teologică? Fiecare în parte şi toate la un loc, într-un discurs întru şi despre mântuire.

Dar cine este Cornel Constantin Ciomâzgă? Un încercat mirean ce L-a descoperit pe Dumnezeu, păşind pe Calea cea întru adevărata credinţă şi neobosită nevoinţă. Un om ce-a bântuit, până acum câţiva ani, prin această lume nebună; o baliză ancorată undeva, nici el neştiind unde şi de ce, în largul haosului cotidian şi imediat. Cu îndrăzneală s-ar putea spune că, cel ce-şi semna odată noianul de articole cu pseudonimul Cornel Cupşa, nu mai este un jurnalist. Nici un critic. Nici un observator. Nici un regizor. Ci un profesor cu temele făcute. “Lucrarea” sa e un examen, pe care el l-a trecut cu brio. Rămâne de văzut dacă şi cei pentru care a fost scrisă, adică noi, cei din lumea asta, de dincolo de zidurile mânăstireşti, vrem să-l trecem.

La simpla lectură a “Lucrării” simţi că este atinsă de aripi îngereşti, iar roadele condeiului ce-a scris-o au mireasma a ceea ce numim “ars atrium”, arta călăuzirii sufletelor spre mântuire. Nodul gordian, descătuşat prin cuvinte şi regăsiri, se destramă şi se topeşte la flacăra Luminii Divine.

Iohanna este un pretext. Auto-încarcerarea sinelui un motiv. Viaţa, o cauză ce iscă furia daimonului. Şi, totuşi, iată minunea! Iohanna a supravieţuit. De fapt, a vieţuit doar. Fără căldură şi lumină, fără hrană. Singură, uitată de toţi şi de toate. Gândind că poate chiar Dumnezeu uitase de ea. Până într-o zi, când a fost eliberată, “extirpată” din iadul unde zăcuse.

De câte ori ai ocazia să ţi se povestească cum a fost slobozit cineva din ghiara diavolului sub efectul rugăciunilor, în prezenţa unor trăitori deosebiţi? Un pustnic, o pustnică…Altcineva nici nu s-ar fi încumetat să participe la o astfel de eliberare, gândesc eu. De aceea nici nu a rânduit Dumnezeu să fie orice preot acolo.” (Cornel Constantin Ciomâzgă)

Trecuse cu mult de miezul nopţii. Erau cu toţii în grajdul misterioaselor experizări. Sub lumina diafană a celor trei lumânări, chipurile părinţilor păreau alunecate dintr-o frescă bizantină. Pustnica Teodora stătea în genunchi ţinând-o în braţe pe Iohanna, ca o mamă ce-şi învăluie pruncul în tandre posesiuni maternale. Iohanna purta un soi de rochie sau de cămaşă neagră, lungă şi largă, care îi ascundea întru totul trupul sleit până la oase. Era după 15 ani de chin (…) prin chinurile îndurate cred că s-a mântuit.”(fragment din “Lucrarea” lui Cornel Constantin Ciomâzgă)

Nici o minune nu e crezută fără martori.

Poate că toţi cei ce-au fost acolo au păşit încă o treaptă spre mântuire. Dintre cei ce-au văzut-o pe Iohanna, există cineva care ţine condeiul în mână. El a văzut, a crezut şi a vorbit. S-a eliberat asemeni Iohannei. El e cel ce spune că Dumnezeu, de fapt, a lucrat cu Iohanna în toată această vreme la un soi de despătimire deplină, la o curăţare, la o desăvârşire. Aşa cum a făcut şi cu el însuşi. Aşa cum face cu noi toţi. Legătura dintre el şi Iohanna este că amândoi au descoperit timpul desăvârşirii şi au ieşit din această experienţă, tinzând spre o formulă a sfinţeniei.

Povestea se sprijină pe învăţătură, pe formula aceasta scripturară, fără de care şi viaţa noastră este searbădă aşa cum este. Sub semnul iluziei eu n-aş fi putut scrie despre acestea toate, dacă Dumnezeu nu m-ar fi pregătit cu mulţi ani înainte şi dacă nu m-ar fi pregătit încă după ce-am aflat cazul acesta. Din această perspectivă duhovnicească se pot înţelege o sumă întreagă de elemente pe care nu le ştiam şi asupra cărora n-aş fi fost atunci, la începuturi, acum 12 ani, capabil să mă opresc. Cartea pleacă de la nişte experienţe vii, directe, împrumutate de la nişte personaje care există în realitate, cu spectaculozitatea vieţilor lor, cu aceste biografii incredibile. Am fost nevoit în multe momente ale desfăşurării cărţii să intervin şi să îmblânzesc realitatea, fiindcă devenea necredibilă. Toate personajele din carte au o intersectare şi se strâng, în final, în aceeaşi formulă. Numai că încep de foarte departe. La un moment dat probabil că cititorul n-o să-şi dea seama ce conexiune este între magician şi fata aceea închisă în grajd. Ce conexiune poate fi între părinţii care trăiesc în catacombă şi ea. Şi totuşi până la sfârşit vom înţelege că toate personajele sunt într-o interdependenţă. În orice caz, într-o inter-relaţionare extrem de strânsă. Toate aparţin aceleiaşi lumi. Lucrarea, fiindcă e vorba despre această lucrare a lui Dumnezeu cu personajul principal, cu Iohanna, e de fapt o lucrare cu fiecare dintre personaje şi o lucrare a daimonului, că daimonul nu stă departe, nici de cei pe care i-a luat în posesie şi i-a transformat în lucrătorii săi, dar nici de cei pe care Dumnezeu i-a ales, cum este cazul Iohannei. Este o Lucrare şi se numeşte astfel cartea fiindcă va fi o lucrare cu fiecare cititor. A fost şi este o lucrare a lui Dumnezeu cu mine. O lucrare care a durat 12 ani, cât a durat elaborarea proiectului. În aceşti 12 ani aveam să înţeleg că, de fapt, lucrarea aceasta venea din copilăria mea. O lucrare pe care o socotesc mai preţioasă decât toate facultăţile, toate masteratele şi toate doctoratele pe care le-aş fi putut face. Şi valoarea aceasta consistă în faptul că L-am descoperit pe Dumnezeu într-un fel pe care nu-l bănuiam.
În aceşti ani şi mai cu seamă în acest an şi jumătate, în care m-am retras sub zidurile unei monastiri să scriu, am descoperit ce înseamnă rugăciunea pe care nădăjduiesc că într-o bună zi, Bunul Dumnezeu să se milostivească să mi-o dăruiască, să pot să învăţ şi eu să mă rog. Vom înţelege din această carte că ne aflăm de altfel în trecerea noastră pe aici, fiecare dintre noi, într-o Lucrare a lui Dumnezeu şi într-o lucrare a daimonului.”
(Cornel Constantin Ciomâzgă)

Răbdând aşteptarea retragerii între zidurile mântuirii, aşa cum ne place să numim aşezămintele monahale, alegător şi ales al Căii celei întru Adevăr şi Lumină, Cornel Constantin Ciomâzgă este o întâlnire pe care nu avem voie s-o pierdem.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!

Prin continuarea utilizării site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. citește detalii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close